Przeciw nadużyciom

NIE dla wyprzedaży majątku narodowego.

Nie zgadzamy się na niszczenie przyszłości gospodarczej i ekonomicznej kraju. Stajemy w obronie tego, co leży w interesie nas wszystkich – obywateli.

Przeciw nadużyciom

NIE dla wyprzedaży majątku narodowego.

Nie zgadzamy się na niszczenie przyszłości gospodarczej i ekonomicznej kraju. Stajemy w obronie tego, co leży w interesie nas wszystkich – obywateli.

SPRAWA LOTOS

Rafineria Gdańska oddana za bezcen

Wchłonięcie Grupy Lotos przez PKN Orlen to bolesne dla naszej gospodarki posunięcie, mające pozornie prowadzić do budowania rzekomego „koncernu multienergetycznego”. Spółka o silnej, ugruntowanej pozycji została sprzedana za małą część rzeczywistej wartości. Fakt, że Saudi Aramco i MOL stały się nabywcami jej aktywów podczas przejęcia przez Orlen, staje w sprzeczności z głoszoną troską o niezależność energetyczną Polski.

SPRAWA ENERGA

Po uczciwą cenę akcji

Przejęcie Energi nie pozostało bez wpływu na akcjonariuszy mniejszościowych. PKN Orlen podjął nie tylko działania mające na celu wycofanie spółki z giełdy, ale też wezwał do sprzedaży akcji, oferując zaniżone stawki. Jako, że uczciwa cena powinna być kilkukrotnie wyższa, postanowiliśmy działać w tej sprawie!

Trzymaj rękę na pulsie i bądź na bieżaco!

Przekaż 1.5% podatku

Możesz nas również wesprzeć, przekazując 1,5% swego podatku.

Rozliczając PIT należy w rubrykę „Numer KRS” wpisać 0000025801 (jest to KRS Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych), a w rubrykę „Cel szczegółowy” – nazwę projektu:

Energa-Dywidenda”.

Środki te trafią na rachunek Stowarzyszenia, które zobowiązało się pokryć z nich koszty projektu (obsługa prawna i in.).

Zwracamy się z prośba do innych mniejszościowych akcjonariuszy spółki – takich, jak my, o partycypację w kosztach walki o wypłatę dywidendy przez Energę S.A. W miarę możliwości prosimy o wsparcie.

WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA specjalne subkonto KONTO FUNDACJi TO CO NAJWAŻNIEJSZE W BANKU PKO BP

71 1020 1853 0000 9702 0446 6256

Tytułem: Energa Dywidenda
Proponujemy, aby minimalna wpłata wynosiła 1 gr od 1 akcji z posiadanego pakietu.