SPRAWA ENERGA

Pokażmy siłę inwestorów Energa!

Do projektu dołączyło już ponad 1000 akcjonariuszy. Aktywnie działamy na ich rzecz i domagamy się sprawiedliwej wyceny akcji. Jesteś akcjonariuszem Energa? Dołącz do nas!

o sprawie

Energa

Energa – podobnie jak później Lotos, została przyłączona do PKN Orlen. Ten ostatni z kolei wezwał do sprzedaży akcji Energa i zaoferował najpierw 7 zł za akcję, później 8,35 zł. Podjął też działania, zmierzające do wycofania spółki z giełdy. Obie kwestie były niekorzystne dla akcjonariuszy mniejszościowych – Polaków, którzy zawierzyli Enerdze swoje oszczędności.

Po konsultacjach z prawnikami, Jan Trzciński, a także dwaj inni akcjonariusze, zgłaszający sprzeciw do uchwały (o przeznaczeniu całości zysku Energi za rok 2021 na kapitał rezerwowy), podjęli decyzję o złożeniu pozwu sądowego o uchylenie jej. Nie ulega wątpliwości, że drobni akcjonariusze mają pełne prawo do dywidendy. W roku historycznie najlepszych wyników Energę stać, aby – podobnie, jak PKN Orlen, aby bez uszczerbku dla planowanych inwestycji wypłacała regularne dywidendy.

Odtwórz wideo

!

W celu zjednoczenia sił wszystkich poszkodowanych inwestorów, a także udzielenia im realnego wsparcia, uruchomiliśmy dedykowany projekt.

Aktualnie – w związku z ogłoszonym zamiarem niewypłacenia dywidendy akcjonariuszom Energa S.A. za 2022 rok, zachęcamy do czynnego udziału w zmianie tej krzywdzącej i nieuzasadnionej decyzji.

Odzyskaj pieniądze

Jesteś akcjonariuszem?

Zaufało nam już blisko tysiąc osób i wciąż dołączają kolejni inwestorzy, którzy tak jak my, chcą walczyć o uczciwą wartość swoich akcji.

Wypełnij krótki formularz i dołącz do nas.

Przekaż 1.5% podatku

Możesz nas również wesprzeć, przekazując 1,5% swego podatku.

Rozliczając PIT należy w rubrykę „Numer KRS” wpisać 0000025801 (jest to KRS Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych), a w rubrykę „Cel szczegółowy” – nazwę projektu:

Energa-Dywidenda”.

Środki te trafią na rachunek Stowarzyszenia, które zobowiązało się pokryć z nich koszty projektu (obsługa prawna i in.).

Zwracamy się z prośba do innych mniejszościowych akcjonariuszy spółki – takich, jak my, o partycypację w kosztach walki o wypłatę dywidendy przez Energę S.A. W miarę możliwości prosimy o wsparcie.

WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA specjalne subkonto KONTO FUNDACJi TO CO NAJWAŻNIEJSZE W BANKU PKO BP

71 1020 1853 0000 9702 0446 6256

Tytułem: Energa Dywidenda
Proponujemy, aby minimalna wpłata wynosiła 1 gr od 1 akcji z posiadanego pakietu.