Orlen pożera inne koncerny

Najpierw Energa, później Lotos. Głośnemu przejęciu obu spółek przez PKN Orlen towarzyszy oczywiście konkretna, oficjalna narracja. Jest nią budowanie „silnego koncernu multienergetycznego”, który będzie zdolny do konkurowania na międzynarodowym rynku i „odporny na zmienne czynniki makroekonomiczne” (wypowiedź Daniela Obajtka dla portalu trojmiasto.pl).

Argumentem mającym uzasadniać fuzję stało się działanie na rzecz zwiększenia niezależności energetycznej Polski. W komunikatach medialnych podkreślano też, że przejęcia odbyły się w sposób transparentny i zgodnie z literą prawa.

Jakie tymczasem są fakty?

  • wchłonięcie obu spółek godzi w interes obywateli, w naszą przyszłość gospodarczo-ekonomiczną, Energa i Lotos – przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji, zostały zakupione po „okazyjnej cenie”, z ogromnym zyskiem dla Orlenu,
  • Orlen wzywał do sprzedaży akcji Energa, oferując najpierw 7 zł za akcję, później 8,35 zł i podjął działania, zmierzające do wycofania Energi z giełdy – obie kwestie były niekorzystne dla akcjonariuszy mniejszościowych – Polaków, którzy zawierzyli Enerdze i Lotosowi swoje oszczędności,
  • w lipcu 2022 roku przegłosowano tzw. „uchwałę połączeniową” Grupy Lotos, która również naruszała interesy spółki i akcjonariuszy,
  • Rafinerię Gdańską sprzedano za małą część rzeczywistej wartości,
  • Saudi Aramco i węgierska spółka MOL stały się nabywcami aktywów podczas przejęcia Lotosu przez Orlen.

Pozbawienie się kontroli nad strategicznymi aktywami energetyczno-paliwowymi w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą godzi w żywotne interesy Polski. Z konsekwencjami tego typu działań mamy do czynienia już tu i teraz.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.