SPRAWA LOTOS

STOP grabieży Lotosu!

Łączymy się w walce o perłę trójmiejskich przedsiębiorstw.

o sprawie

Lotos

Latem 2022 roku na zgromadzeniu akcjonariuszy Grupy Lotos przegłosowano tzw. „uchwałę połączeniową”, czyli zgodę na scalenie spółki z PKN Orlen. Na skutek tego – w ciągu zaledwie kilku tygodni, prężnie działające gdańskie przedsiębiorstwo zniknęło z krajobrazu polskich firm. Sprzeciw wobec takiej decyzji wówczas wniosło jedynie trzech akcjonariuszy. To właśnie dwaj z nich – Bogdan Kamola i Jan Trzciński, zdecydowali się na dalsze kroki. Stojąc na stanowisku, że uchwała została podjęta z licznymi naruszeniami prawa, godzi w interes spółki i krzywdzi akcjonariuszy, postanowili złożyć pozew o jej uchylenie.

Nie godząc się z transakcją, przez którą traci całe państwo, Fundacja To Co Najważniejsze rozpoczęła batalię o elementarną sprawiedliwość i praworządność, a w szerszej perspektywie – o dobro polskiej gospodarki. Wraz z kancelarią K&S Kardasz Staszak przygotowała liczący 3 tys. stron pozew. Swoimi opiniami i analizami dużego wsparcia w jego przygotowaniu udzielił dr Dariusz Wieczorek z Uniwersytetu Gdańskiego.

Mieszkańcy Trójmiasta, pracownicy Grupy Lotos i drobni akcjonariusze spółki są z nami. Wspólnie działamy na rzecz ocalenia jednego z czołowych krajowych przedsiębiorstw.

czerwiec 2023
Wyrok w sprawie

Złożony przez nas pozew, w którym domagaliśmy się stwierdzenia nieważności uchwały o połączeniu Lotosu z Orlenem został oddalony. Wyrok nie jest prawomocny.  Przygotowujemy się do apelacji!

wrzesień 2022
Wyznaczenie rozpraw
W odpowiedzi na złożony pozew sąd wyznacza pięć sześciogodzinnych rozpraw, które mają się odbyć pomiędzy 24 listopada i 2 grudnia. Rusza walka przeciwko decyzji o fuzji Grupy Lotos.
19 sierpnia 2022
Pozew o uchylenie uchwały
W Sądzie Okręgowym w Łodzi złożony zostaje pozew o uchylenie uchwały o połączeniu. Powodami są dwaj akcjonariusze mniejszościowi – Bogdan Kamola i Jan Trzciński.
1 sierpnia 2022
Lotos znika z mapy przedsiębiorstw
PKN Orlen kończy przejęcie Grupy Lotos. W Sądzie Rejonowym w Łodzi następuje rejestracja połączenia. Jedna z czołowych polskich spółek traci niezależność.
20 lipca 2022
"Uchwała połączeniową"
Na zgromadzeniu akcjonariuszy Grupy Lotos zostaje przegłosowane scalenie spółki z PKN Orlen. Za uchwałą aż 98,9% głosów, sprzeciw wnosi trzech akcjonariuszy mniejszościowych, w tym Jan Trzciński.

Przekaż 1.5% podatku

Możesz nas również wesprzeć, przekazując 1,5% swego podatku.

Rozliczając PIT należy w rubrykę „Numer KRS” wpisać 0000025801 (jest to KRS Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych), a w rubrykę „Cel szczegółowy” – nazwę projektu:

„Obrońmy LOTOS”.

Środki te trafią na rachunek Stowarzyszenia, które zobowiązało się pokryć z nich koszty projektu (obsługa prawna i in.).

Koszt samej obsługi prawnej przedsięwzięcia, jakim jest batalia o uchylenie „uchwały połączeniowej” Grupy Lotos jest ogromny. Stąd zwracamy się z prośbą o partycypację w nim i w miarę możliwości – wsparcie naszego wspólnego celu.

WSZELKIE WPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO FUNDACJA TO CO NAJWAŻNIEJSZE W BANKU PKO BP

87 1020 1853 0000 9502 0178 8090

Tytułem: Darowizna Obrońmy LOTOS

Podany rachunek jest subkontem Fundacji TCN przeznaczonym do prowadzenia projektu „Obrońmy lotos”.

Środki te trafią na rachunek Stowarzyszenia, które zobowiązało się pokryć z nich koszty projektu (obsługa prawna i in.).