Akcje Energa SA pozostają na rynku regulowanym. Wniosek o ich wycofanie z obrotu został cofnięty!

Zarząd Energa SA wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięcie wniosku o wycofanie  akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, a także o umorzenie zainicjowanego tym wnioskiem postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

 

Cieszymy się, że Energa utrzyma się na giełdzie. Zwłaszcza, że jest to możliwe tylko dzięki naszym skutecznym działaniom i prawomocnemu wyrokowi w sprawie o uchylenie uchwały NWZA Energi, które miało stanowić podstawę do wycofania akcji spółki z GPW.

 

Przypominamy, że zaproponowana przez Orlen uchwała miała być kluczem do wykupu akcji Energi należących do akcjonariuszy mniejszościowych, jednocześnie pozwalając na domknięcie wchłonięcia spółki przez Orlen. Sąd pierwszej instancji pozytywnie rozstrzygnął sprawę w listopadzie 2022, uznając, że w efekcie uchwały ponad 1000 drobnych akcjonariuszy zostało pokrzywdzonych. Sąd drugiej instancji ostatecznie w całości oddalił apelację Energi, potwierdzając słuszność dowodów przedstawionych przez zrzeszonych akcjonariuszy.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.