Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energa za nami!

Za nami kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Energa. 20. czerwca po raz kolejny tak, jak w poprzednich latach nie uchwalono na nim wypłacenia dywidendy akcjonariuszom i przeznaczono go w całości na kapitał zapasowy.

 

 

W trakcie zebrania akcjonariusze zadali wiele pytań dotyczących spółki. Zarząd potrzebował czasu na przygotowanie merytorycznych odpowiedzi,dlatego została ogłoszona dość długa przerwa, która znacząco wydłużyła przebieg zgromadzenia. Pomimo tego niektórzy akcjonariusze nie byli usatysfakcjonowani ich treścią lub odmową udzielenia i zgłosili swoje sprzeciwy.

 

 

Dużą uwagę zwróciło podejście głównego akcjonariusza, czyli Orlenu do kwestii udzielania absolutorium członkom poprzednich władz spółki. Spośród członków zarządu dzięki jego poparciu uzyskał je tylko Pan Michał Perlik. Pozostałe osoby, w tym była prezes Zofia Paryła nie uzyskali absolutorium, ponieważ Orlen głosował przeciw.

 

 

Kolejnym kontrowersyjnym momentem było głosowanie za udzieleniem absolutorium byłym członkom Rady Nadzorczej. Orlen głosował “za” w przypadku czterech osób, które dzięki temu uzyskały absolutorium. W przypadku Pana Michał Roga koncern zagłosował “przeciw”, ale – co najciekawsze – w głosowaniach dotyczących pozostałych osób wstrzymał się od głosu. To spowodowało, że o udzieleniu absolutorium tym osobom zdecydowały głosy drobnych akcjonariuszy, stanowiące łącznie tylko nieco ponad 0,1% całości głosów! Ostatecznie w tych głosowaniach, w których Orlen niejako oddał im decyzję w tej sprawie, to właśnie głosy drobnych akcjonariuszy  zdecydowały o nieudzieleniu absolutorium żadnemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.