Pokażmy siłę inwestorów Energa! – o tym, jak walczymy o interesy akcjonariuszy

W połowie lipca do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił nasz pozew przeciwko spółce Energa, w którym domagamy się uchylenia uchwał WZA, dotyczących niewypłacenia dywidendy za rok 2022. Batalię o prawa akcjonariuszy mniejszościowych zaczęliśmy jednak już dużo wcześniej. Co do tej pory zdarzyło się w sprawie? Spieszymy wyjaśnić!

Energa znika z giełdy

W październiku 2020 roku Orlen podjął decyzję o wycofaniu akcji Energa SA z Giełdy Papierów Wartościowych. Ten ruch, jak i nakłanianie drobnych inwestorów do sprzedaży swoich udziałów po cenie niższej o niemal 50% w stosunku do ceny emisyjnej, spotkały się ze słusznym sprzeciwem akcjonariuszy mniejszościowych. Jeśli spojrzeć na pierwsze notowania Energi SA na giełdzie – w grudniu 2013 roku wartość akcji wynosiła 16 zł. Z kolei już niecałe dwa lata później – w kwietniu 2015 roku, osiągnęła swoje maksimum, czyli sumę 27,70 zł. Jaką kwotę tymczasem proponował Orlen? W wezwaniu do sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Energi najpierw oferował 7 zł za akcję, a później – 8,35 zł. Akcjonariusze mniejszościowi, widząc te propozycje i porównując je z wartością spółki, poczuli się oszukani. Sytuację komplikował jednak fakt, że Orlen wywierał na nich presję – straszył, że posiadane akcje po wyjściu z giełdy będą bezwartościowe, bo praktycznie niesprzedawalne. W tym miejscu należy wspomnieć, że w II kwartale 2020 roku Orlen odnotował zysk w wysokości około 3,69 mld w związku z „okazyjnym” nabyciem akcji Energi. Pojawia się zatem pytanie, jak miało się do poszanowania prawa i do ochrony interesów drobnych inwestorów? Dlaczego gigant wciąż chwali się zyskiem, kosztem tych mniejszych?

Inicjatywa, która łączy

Za sprawą Jana Trzcińskiego i fundacji To Co Najważniejsze powołana została do życia inicjatywa „Pokażmy siłę inwestorów Energa”, która już w 2021 roku mogła pochwalić się faktem, że zdołała zrzeszyć blisko 900 akcjonariuszy mniejszościowych. Wśród tych ostatnich znaleźli się między innymi obecni i dawni pracownicy spółki, w tym niejednokrotnie osoby, potrzebujące wsparcia merytorycznego i prawnego, jeśli chodzi o poruszanie się wśród realiów giełdowych. Jednym słowem – wszyscy ci, którzy bez dołączenia do wspólnej batalii – walki o interesy swoje i sobie podobnych, najprawdopodobniej nie mieliby szans, aby przeciwstawić się krzywdzącym działaniom Orlenu i Skarbu Państwa.

Świetne wyniki finansowe spółki i ani grosza na dywidendę

 

W chwili, gdy podjęto uchwałę o przeznaczeniu całości zysku Energi za rok 2021 na kapitał rezerwowy, a tym samym – o niewypłacenia dywidendy, Jan Trzciński i dwaj inni akcjonariusze, którzy wcześniej również zgłaszali wobec niej sprzeciw, postanowili złożyć pozew sądowy o uchylenie tej niesprawiedliwej decyzji. Warto podkreślić, że rok 2021 był dla Grupy Energa niezwykle korzystny finansowo. Spółka zamknęła go ze skonsolidowanym zyskiem netto 968 mln zł, co było ogromnym osiągnięciem wobec straty  na 393 mln zł w roku minionym. Energę, tak samo jak Orlen, było zatem stać na wypłatę regularnych dywidend bez uszczerbku dla planowanych inwestycji.

 

Pozytywny wyrok, czyli sukces!

 

Starania TCN przyniosły efekty – 30 listopada 2022 roku odnieśliśmy istotne zwycięstwo. Mowa o pozwie złożonym w 2021 roku przez dwunastu powodów – akcjonariuszy Energi, w tym Jana Trzcińskiego, w reakcji na wyjście spółki z giełdy. Sąd pierwszej instancji wydał pozytywny wyrok w sprawie – postanowił „uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych”. Wyrok, choć jeszcze nieprawomocny, potwierdził zasadność naszej walki o uczciwe traktowanie przez Orlen akcjonariuszy mniejszościowych spółki Energa. Padły w nim bardzo ważne słowa:

(…) PKN ORLEN, wykorzystując sytuację utrzymującego się zaniżonego kursu akcji ENERGA, za zgodą Skarbu Państwa – Rady Ministrów, dokonał wezwań do wykupu akcji celem przejęcia tej spółki, a następnie przeprowadzenia delistingu. (…) zaskarżona uchwała jako naruszająca zasadę uczciwości kupieckiej, zasady lojalności, godząc w poczucie przyzwoitości, narusza dobre obyczaje i została podjęta w celu pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych (…).

Kolejny rok i powtórka z rozrywki

 

Biorąc pod uwagę strategię Orlenu, nie powinno dziwić, że w 2023 roku historia zatoczyła koło. W czerwcu 2023 roku – jako TCN, uczestniczyliśmy w WZA Energi. Chcieliśmy uzyskać odpowiedzi na wiele drażliwych kwestii, zwłaszcza na temat sprzedaży przez Energę aktywów PGG za 1 zł i ponownego niewypłacenia dywidendy dla akcjonariuszy. Niestety były one albo wymijające albo w ogóle nie padały. Z racji tego miesiąc później złożyliśmy w sądzie kolejny pozew, który ma celu doprowadzenie do uzyskania dywidendy przez drobnych udziałowców.  Jednocześnie czekamy też na kolejną rozprawę w związku z dywidendą za rok 2021 – wyznaczono ją na listopad br. Nie poddajemy się w swoich wysiłkach, wierząc, że i w tej sprawie stoją za nami prawda i sprawiedliwość! 

 

Jesteś akcjonariuszem mniejszościowym? Dołącz do nas!

Wejdź na przeciwnaduzyciom.pl/energa i wypełnij formularz. Więcej: https://biznes.trojmiasto.pl/Akcjonariusze-pozywaja-Energe-Chodzi-o-podzial-zyskow-n169826.html 

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.