Pozew przeciwko spółce Energa SA – walczymy o wypłatę dywidendy!

W dniu 14 lipca br. złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko spółce Energa
SA o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o niewypłaceniu dywidendy za rok 2022. W uzasadnieniu pozwu wskazujemy, że taka decyzja Energi jest nie tylko sprzeczna z dobrymi obyczajami, ale przede wszystkim – ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy spółki.


W ramach inicjatywy Przeciw Nadużyciom nie ustajemy w aktywnych działaniach na rzecz ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek Skarbu Państwa, którzy zostali poszkodowani za sprawą działań i zaniechań akcjonariuszy dominujących.

Zaufało nam już niemal tysiąc osób i wciąż dołączają kolejni inwestorzy – tak, jak my, domagający się uczciwej wyceny wartości swoich akcji.

Jesteś akcjonariuszem mniejszościowym? Dołącz do nas!

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.