Sprzedaż akcji PGG za 1 zł – składamy zażalenie wobec umorzenia postępowania

Postępowanie w sprawie przestępstw popełnionych przez urzędników państwowych przy sprzedaży Polskiej Grupy Górniczej za 1 zł zostało umorzone przez prokuraturę! Zdaniem prokuratora sprzedaż aktywów największego polskiego podmiotu, zrzeszającego spółki branży górniczej, za dosłownie złotówkę, nie budzi wątpliwości. Jakie jest tło batalii o sprawiedliwość, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku i w jaki sposób swoją decyzję umotywował prokurator? 

 

Od miliardowych inwestycji do sprzedaży za złotówkę

 

W 2022 roku PGNiG, Enea, Energa i Polska Grupa Energetyczna zawarły ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży posiadanych przez nie akcji PGG. Wstrząsająco niska wartość tej transakcji – symboliczne 1 zł za pakiet, błyskawicznie nastręczyła wielu palących pytań. Wszystko przez to, że zaledwie kilka lat wcześniej giełdowe spółki energetyczne przeznaczyły łącznie aż 2,3 mld zł na wsparcie PGG jako czołowego producenta węgla w Polsce. I tak chociażby inwestycja PGNiG wyniosła 800 mln zł, PGE i Energa dysponowały pakietami wartymi w chwili zakupu po 600 mln zł, a Enea – 300 mln zł. Jak podawali sami zainteresowani – z czasem wartość akcji PGG po prostu znacząco spadła. W tym miejscu rodzi się ogromne zdziwienie, czy aby na pewno do aż tak śmiesznej sumy? Trudno uznać to za prawdopodobne.

 

Akcjonariusze walczą o uczciwą cenę 

 

Wśród podmiotów zbywających akcje PGG znalazła się ECARB – spółka zależna Energi, która sprzedała aż 6 milionów akcji! Decyzje, niemające pokrycia z rzeczywistością, wzbudziły jawny sprzeciw drobnych inwestorów. Fundacja To Co Najważniejsze – reprezentowana przez Jana Trzcińskiego, a wraz z nią blisko tysiąc akcjonariuszy mniejszościowych, posiadający łącznie 9% udziałów, postanowili dochodzić sprawiedliwości. Jasne stało się, że odsprzedaż akcji odbyła się ze szkodą dla spółki. Akcje PGG w oczywisty sposób były warte o wiele więcej niż 1 zł. Trzeba wspomnieć, że propozycja odkupienia przez Fundację od Energi i innych spółek udziałów za ponad 400 tys. zł nie spotkała się z zainteresowaniem. Właśnie dlatego jako akcjonariusze mniejszościowi postanowiliśmy podjąć dalsze kroki i domagać się na drodze prawnej wyjaśnienia tej wątpliwej sprzedaży. Pod koniec października sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i do NIK.

 

Raport raportowi nierówny

 

W lipcu 2023 roku otrzymaliśmy decyzję związaną ze sprzedażą akcji PGG za 1 zł – prokurator umorzył postępowanie. Nie możemy podać pełnej treści uzasadnienia, aby nie narazić się na zarzut ujawnienia materiałów w sprawie karnej. Warto jednak wspomnieć, że sporo z zawartych w nim fragmentów jest tyleż ciekawych, co bulwersujących. Jeden z argumentów, który posłużył do uzasadnienia kuriozalnej wyceny aktywów PGG, to wynik finansowy – grupa wygenerowała stratę. Transakcję sprzedaży zawarto jednak w roku 2022. Bardzo interesujące jest zatem to, że niedawno opublikowane wyniki finansowe PGG za ten właśnie rok pokazały, że grupa zarobiła w jego trakcie 2,5 mld zł netto! 

 

Jak to się ma do wyceny i sprzedaży za 1 zł? Chętnie się dowiemy! Obecnie składamy zażalenie wobec decyzji prokuratury. 

 

Informacje dotyczące tła sprzedaży akcji PGG za:

https://www.parkiet.com/energetyka/art37457301-akcjonariusze-ida-na-wojne-z-energa-poszlo-o-pgg 

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.