Wygrana w sprawie delistingowej!

Początek wiosny przyniósł przełom w naszej walce! Dziś w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku odbyła się ostatnia rozprawa w sprawie delistingowej, podczas której wraz z poszkodowanymi akcjonariuszami usłyszeliśmy wyrok. WYGRALIŚMY! Sąd uznał, że działania Orlenu i poprzedniego rządu w sprawie wyprowadzenia Energi z giełdy były bezprawne !  Sąd w związku z tym oddalił apelację strony przeciwnej. Energa zostaje na giełdzie. Natychmiast po ogłoszeniu wyroku akcje spółki poszybowały w górę, zyskując ok. 12%. 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas podczas tego procesu oraz mediom, których przedstawiciele pojawili się na ostatniej, decydującej rozprawie.
 
Wynik korzystny dla akcjonariuszy daje nam prawdziwy powiew nadziei i wiarę w to, że zawsze warto walczyć o swoje prawa.
Przypomnijmy:
 
Sprawa dotyczyła uchylenia uchwały NWZ Energi na temat wycofania spółki z giełdy. Zaproponowana przez Orlen uchwała miała być kluczem do wykupu akcji Energi należących do akcjonariuszy mniejszościowych, jednocześnie pozwalając na domknięcie wchłonięcia spółki przez Orlen. Sąd pierwszej instancji pozytywnie rozstrzygnął sprawę już w listopadzie 2022, potwierdzając zastrzeżenia ponad 1000 drobnych akcjonariuszy. Zostali oni uznani za pokrzywdzonych w efekcie uchwały. Sąd drugiej instancji ostatecznie w całości oddalił apelację Energi, potwierdzając słuszność dowodów przedstawionych przez zrzeszonych akcjonariuszy.
 
W naszej opinii, zarząd Orlenu działał z celem niezgodnego z prawdą wykazania słabości spółki i uzyskania akceptacji skandalicznie zaniżonej ceny akcji w wezwaniach do ich wykupu . Choć cena akcji została ustalona poprawnie z prawnego punktu widzenia, jednak proces prowadzący do został przeprowadzony w sposób naruszający prawo, etykę biznesową i dobre obyczaje. 
 
Obecnie wraz z akcjonariuszami czekamy na ogłoszenie składu nowego zarządu spółki Energa. mamy nadzieję, że osoby obejmujące te stanowiska będą kierować się dobrem spółki pozostając otwarte na głos swoich akcjonariuszy.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.