20 mld synergii z przejęcia grupy Lotos i PGNiG?

Grupa Orlen szacuje synergie po połączeniu z Grupą Lotos i PGNiG już nie na 10 mld, a na ponad 20 mld zł w ciągu 10 lat. Zdaniem Obajtka to właśnie ich wypracowanie, a nie stawanie się „coraz większymi”, stoi za masowymi fuzjami czołowych krajowych przedsiębiorstw. 🏭 Argument ten wyraźnie kłóci się jednak z zapowiadaną budową „koncernu multienergetycznego”.

Nie ulega wątpliwości, że głównym celem Orlenu jest centralizacja i ustanowienie wiodącej roli spółki w różnych gałęziach gospodarki, nie tylko w sektorze energetyczno-paliwowym.⛽ To z kolei poważnie zagraża zjawisku zdrowej konkurencji w obszarach, które wiążą się z dostarczaniem nam podstawowych nośników energii i usług…💡

❌ W efekcie będziemy płacić za prąd, gaz czy paliwo, realizowane przez „narodowego championa” – monopolistę, tyle, ile sobie zażyczy – nie musi to wynikać z warunków rynkowych. Próbki takich działań już znamy – wystarczy wymienić drastyczne manipulacje cenami paliw pod koniec 2022 roku.

Czytaj więcej na: https://inwestycje.pl/gielda/orlen-spodziewa-sie-20-mld-zl-synergii-z-przejecia-grupy-lotos-i-pgnig-do-2032/

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.