Stawiamy mocne pytania na WZA Energi!

Jako TCN uczestniczyliśmy w WZA Energi (15.06.2023), w tym ponad 40-tu akcjonariuszy reprezentowanych przez naszego pełnomocnika – p. mec. Sławomira Staszaka.
 
Zadawaliśmy wiele pytań, które dotyczyły prawdopodobnej niegospodarności w zarządzaniu spółką. Dlaczego aktywa PGG zostały sprzedane za 1 zł? Jaki cel ma niewypłacenie przez kolejny rok z rzędu dywidendy dla akcjonariuszy? – to tylko część z nich.

W imieniu Energi odpowiedzi udzielał prowadzący obrady – p. Radosław Kwaśnicki, radca prawny zatrudniony przez spółkę. Były one jednak albo wymijające albo wręcz następowała odmowa ich udzielenia. Jeśli chodzi o przedstawicieli Zarządu, uczestniczących w WZA – jeden z nich ani razu nie zabrał głosu, zaś drugi – gdy tylko spróbował rzeczowo wyjaśnić kwestię poruszoną przez mec. Sławomira Staszaka, został szybko i sprawnie powstrzymany przez p. Kwaśnickiego.

W związku z tym większość z obecnych na sali akcjonariuszy mniejszościowych oprotestowała uchwały i odpowiedzi, które padły. W dalszej kolejności rozważymy kroki prawne, takie jak wniosek o zobowiązanie przez sąd Spółki Energa do udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, a także ewentualne inne działania, mające na celu doprowadzenie do większej przejrzystości i uczciwości w komunikacji ze strony spółki.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.