Akcjonariusze mniejszościowi zabrali głos. Zwracamy się w liście do prezesa Orlenu. 

„Zaczynamy” – zacznijmy razem – nowe rozdanie, ufni i pełni nadziei na przyszłość.

Tymi słowami, nawiązującymi do zakończenia listu nowego prezesa Orlenu do pracowników spółki, my również zamykamy nasz list, który kierujemy do prezesa Ireneusza Fąfary. Nie tylko gratulujemy objęcia stanowiska, ale również wyrażamy nadzieję, że Orlen ponownie stanie się wzorem dla innych podmiotów w stosowaniu ładu korporacyjnego. Głęboko wierzymy, że jako akcjonariusze mniejszościowi będziemy mieli realny wpływ na kształtowanie działań Energa S.A., jak również będziemy traktowani z należytym szacunkiem – w sposób uczciwy i odpowiedzialny, a komunikowanie się z rynkiem przez spółkę będzie odbywało się w sposób transparentny.

Chociaż jesteśmy mniejszościowymi udziałowcami, to w łącznej liczbie jest nas ponad tysiąc osób. Los spółek nie jest nam obojętny nie ze względu na kwestie ekonomiczne, ale również dlatego, że jesteśmy świadomymi obywatelami Polski, którym na sercu leży dobro i bezpieczeństwo kraju. Będziemy reagować widząc bezprawne i ryzykowne dla interesów spółek i Skarbu Państwa gry biznesowe.

Chcemy i możemy być wsparciem dla akcjonariuszy większościowych w skutecznej realizacji strategii biznesowej, jak i budowaniu wartościowej na rynku i wysoko rozwiniętej spółki.

Szczegóły przeczytacie w liście.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.