Miliardy straty – ile kosztowało Polaków wchłonięcie Lotosu przez Orlen

Aż 8,5 miliarda złotych straty – oto efekt wchłonięcia Lotosu przez Grupę Orlen! Jak wynika z analizy ostatniego półrocznego raportu opublikowanego przez Orlen, spółka zapłaciła akcjonariuszom Lotosu 15,124 mld, podczas gdy wartość netto Lotosu oszacowano na 23,579 mld zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że głównym akcjonariuszem był Skarb Państwa, nietrudno dojść do prostego wniosku – polski naród stracił na tej wątpliwej transakcji ponad 4 mld złotych. 
 
Zmiany w szacunkach a wartość godziwa
Początkowe szacunki publikowane przez Orlen zakładały wartość Lotosu na poziomie 21 mld. zł. W najnowszym raporcie wartość ta wzrosła podczas, gdy kwota wypłacona akcjonariuszom pozostała niezmienna. Jednym z przykładów początkowego niedoszacowania jest określenie wartości niematerialnej Lotosu na 57 mln złotych. Ostateczne wyliczenia wykazały, że łączna wartość znaku towarowego, długofalowych relacji z klientami czy rozpoznawalność warte są ponad 6 razy więcej, czyli 365 mln złotych. Wartość zapasów lotosu została początkowo niedoszacowana o 1,5 mld złotych!
 
Orlen twierdzi, że “wartości podawane w sprawozdaniu to wartość księgowa Lotosu, która jest wyższa niż wartość rynkowa firmy”, jednak takie działanie wyraźnie przeczy przepisom Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które nakazują przeprowadzenie transakcji wg tak zwanej wartości godziwej definiowanej jako “kwotę, za jaką w warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji”.
 
Jawna niekorzyść państwa
Po podpisaniu kontrowersyjnej umowy, przekazania 30% aktywów gdańskiej rafinerii na rzecz Saudi Aramco, przejęciu baz paliw przez Unimot oraz wykupieniu 410 stacji paliw Lotos przez węgierską spółkę MOL, najnowszy raport Orlenu rozwiewa resztki wątpliwości – Grupa Lotos została rozebrana i podzielona na części z ogromną stratą dla Polski.
 
Czytaj więcej w artykule Łukasza Frątczaka z TVN24: https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/orlen-lotos-lotos-zostal-sprzedany-7305526 

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.