Orlen ureguluje spór z akcjonariuszami mniejszościowymi Energa

Niedawno przypominaliśmy o tym, że tylko dzięki naszym działaniom i determinacji akcje Energi SA pozostały na giełdzie w obrocie na rynku regulowanym. Teraz mamy kolejne związane z tym dobre informacje. 


25. czerwca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orlenu zapytany o wynikające stąd decyzje Prezes spółki pan Ireneusz Fąfara ogłosił, że Zarząd Orlenu czeka tylko na pisemne uzasadnienie wyroku sądowego, aby jak się wyraził “… żebyśmy jako zarząd jak najszybciej przedstawili działania wiążące się z uregulowaniem sporu z akcjonariuszami mniejszościowymi Energi”.


Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie i zainteresowanie oraz cierpliwość, a Pana prezesa Fąfarę trzymamy za słowo !Przypominamy, że po tym, jak prawomocny wyrok w sprawie o uchylenie uchwały NWZA Energi stał się prawomocny, Zarząd Energa SA wystąpił 19 czerwca br. do KNF o cofnięcie wniosku o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, a także o umorzenie zainicjowanego tym wnioskiem postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.