Pierwsza rozprawa już za nami – walczymy z zaniechaniem wypłaty dywidendy za 2022 rok

Rozprawa w sprawie zaniechania wypłaty dywidendy akcjonariuszom Energi za 2022 rok już za nami. 5.01.2024 sąd przesłuchał powodów, którzy opowiedzieli o tym, w jaki sposób zostali pokrzywdzeni decyzjami podjętymi przez i jej głównego akcjonariusza, jakim jest Orlen.
 
Sąd ma teraz zdecydować czy dopuści dowód z opinii biegłego w kwestii określenia wysokości należnej dywidendy. Choć oczywiście nie wiemy, jaka decyzja zostanie wydana, nie ulega wątpliwości, że w przypadku dopuszczenia takiego dowodu, możemy mieć do czynienia z interesującym precedensem korzystnym z punktu widzenia poszkodowanych. Obecnie czekamy na termin kolejnej rozprawy, mając nadzieję, że przyniesie dobrą nowinę dla wszystkich poszkodowanych akcjonariuszy. W przeciwieństwie do dotychczasowej praktyki, rozprawa nie została utajniona.
Przypomnijmy:
 
Energa ponownie nie spełniła swoich obowiązków wobec akcjonariuszy, nie wypłacając dywidendy za rok 2022. W rezultacie tego zaniedbania, grupa akcjonariuszy, w tym przedstawiciele fundacji To Co Najważniejsze, podjęła decyzję o złożeniu pozwu dywidendowego. Warto zaznaczyć, że wypłata uczciwej dywidendy nie jest przejawem dobrej woli zarządu spółki, lecz stanowi podstawowe prawo akcjonariuszy.
 
Dążymy do wywalczenia sprawiedliwości dla Polaków i Polek, którzy z zaufaniem zainwestowali swoje oszczędności w akcje spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.