Wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 2024 roku!

Wszystkim obserwującym i wspierającym nasze działania, a przede wszystkim tym, którzy nam zaufali – życzymy pięknych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Niech ten wyjątkowy okres stanie się dla wszystkich czasem odpoczynku w otoczeniu tych, którzy są dla nas najważniejsi.

 

Wchodząc zaś w 2024 rok życzymy zarówno Wam jak i sobie, przede wszystkim siły do walki o sprawiedliwość i nadziei w sercu na lepsze jutro. Niech ten rok przyniesie z sobą tak niezbędne przełomy i zapisze się w historii datami, w których uda się zrealizować cele, o które razem z Wami walczymy. Spoglądamy w nadchodzącą przyszłość z optymizmem i wiarą, że nasz kraj z każdym dniem będzie stawał się prawdziwym państwem prawa, w którym na pierwszym miejscu stoi zawsze dobro jego obywatela i wzajemny szacunek.

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie, jakie okazaliście nam ostatnim czasie. To prawdziwe szczęście mieć świadomość, że jest Was tak wielu.

 

Życzymy Wam szczęśliwego nowego roku, a wszystkim rządzącym życzymy mądrości i odwagi do podejmowania odpowiedzialnych decyzji!

 

Fundacja To Co Najważniejsze

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.