Idzie nowe w Orlenie? – rząd zapowiada zmiany w zarządach państwowych spółek

Ostatnie doniesienia przynoszą wieści o planowanych zmianach w zarządach państwowych spółek. Rząd podjął decyzję o wymianie powiązanej z PiS kadry kierowniczej w kluczowych podmiotach gospodarczych, takich jak Orlen, PGE czy Enea. Kierunek, jaki obrał obecny rząd, to nie tylko zamiana twarzy, ale przede wszystkim strategiczne posunięcia mające na celu naprawienie skutków niegospodarnych decyzji podejmowanych dotąd w wymienionych spółkach.
 
Zmiany zarządów w toku
W niektórych przypadkach proces wymiany zarządów i rad nadzorczych może trochę potrwać. W sytuacji banków państwowych, zanim dojdzie do wymiany, niezbędna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Ta procedura ma zastosowanie również do instytucji takich jak PZU, które kontroluje Bank Pekao.
 
Zmiany dotarły natomiast do Banku Gospodarstwa Krajowego. Premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu Piotra Kielocha oraz Joanny Strzesak-Rochewicz z rady nadzorczej tej instytucji.
 
Planowane zmiany mają obejmować kluczowe stanowiska zarządcze, w tym prezesa. Jak zapisano w umowie: „W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa.”.
 
Nadzieja na lepsze decyzje?
Pozostaje mieć nadzieję, że nowi liderzy spółek wprowadzą świeże spojrzenie, profesjonalizm oraz umiejętność skutecznego zarządzania, co może napawać pewnym optymizmem także akcjonariuszy mniejszościowych poszkodowanych w wyniku wchłonięcia przez Orlen m.in. Lotosu.
 
Zamierzenia te dają szansę na odwrócenie niekorzystnych tendencji w sektorze energetycznym i surowcowym. Czy tak się stanie? To moment, w którym jako naród musimy uważnie patrzyć na ręce poczynaniom władzy i śmiało rozliczać ich z podjętych decyzji.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.