Przewrót kadrowy w Enerdze

🔴 Przewrót kadrowy w radzie nadzorczej Energii! Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w czwartek 4 kwietnia, podjęto decyzję o odwołaniu dwóch członków rady. Zgromadzenie zwołano na wniosek Orlenu, który w swoim portfelu posiada blisko 91% akcji Energi. Ponadto, jako większościowy akcjonariusz, Orlen złożył także oświadczenie o odwołaniu Anny Ziobroń i Agnieszki Żyro. W miejsce ustępujących członków, powołano czworo nowych: Dominikę Lechowską, Agatę Piotrowską, Zbigniewa Lubośnego oraz Dariusza Trojanowskiego.

➡️ Mamy nadzieję, że zmiany kadrowe w spółce, które dzieją się na naszych oczach, zwiastują początek nowego etapu, oraz dają nadzieję na pozytywne zmiany. Jako firma wolna od aktywów węglowych, Energa jest uznawana za cenny element polskiej branży energetycznej, stawiając na proekologiczne i innowacyjne podejście. Czy po latach szkodliwych i niegospodarnych decyzji podejmowanych przez zarząd, nowe zmiany uczynią z Energi lidera transformacji energetycznej w Polsce i Europie? Pojawiające się w ostatnim czasie możliwości dla spółki, związane również z szansami na wykorzystanie wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy, dają nadzieje na rozwój w obszarze produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przypominamy, że plany rządowe dotyczące KPO zakładają przeznaczenie ponad 50% środków właśnie na zieloną energię.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.