Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz list do prezesa Orlenu.

W kwietniu zwróciliśmy się w liście do nowego prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary, w którym gratulowaliśmy objęcia stanowiska i zarazem jako akcjonariusze Energi wyraziliśmy nasze nadzieje związane z objęciem przez niego tej funkcji. Więcej informacji na ten temat, jak również cały list możecie przeczytać we wpisie pod tym linkiem: https://przeciwnaduzyciom.pl/akcjonariusze-mniejszosciowi-zabrali-glos-zwracamy-sie-w-liscie-do-prezesa-orlenu/ 

 

Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź, w której prezes deklaruje gotowość do szczerej i transparentnej komunikacji. Zauważa, jak ważni dla spółki są akcjonariusze mniejszościowi i zapewnia, że ich interesy to istotne kryterium dla podejmowanych przez niego w przyszłości decyzji.

 

Szczegóły przeczytacie w liście.

List od prezesa Orlenu

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.