Walczymy o polski rynek inwestycyjny – list otwarty do kandydatów na Posłów i Senatorów RP

Podejmujemy walkę o uratowanie rynku inwestycyjnego w Polsce! Dziś ruszamy z wysyłką listu otwartego, który kierujemy do kandydatów na Posłów i Senatorów RP.

 

Jako Fundacja To Co Najważniejsze, składamy na ręce przyszłych Parlamentarzystów pismo, w którym w imieniu naszym oraz ponad 1000 akcjonariuszy zwracamy się o pilne skierowanie uwagi na ogromny problem, z którym spotkał się polski rynek inwestycyjny.

 

Nasze działania mają na uwadze nie tylko dobro inwestorów, którzy zawierzyli oszczędności spółce Energa, ale także o przyszłość i bezpieczeństwo całego rynku inwestycyjnego. Na przykładzie wydarzeń w spółce Energa wyraźnie widać ogromną skalę działań godzących nie tylko w interes akcjonariuszy, ale także Skarbu Państwa – czyli wszystkich Polaków i Polek.

 

Alarmujący jest brak reakcji ze strony odpowiednich instytucji na szkodliwe działania i decyzje podejmowane w obrębie spółki. Nepotyzm, wyprzedaż aktywów za bezcen, niewypłacanie należnej dywidendy czy próby siłowego przejęcia i wycofania spółki z GPW na skrajnie niekorzystnych warunkach, to tylko niektóre z problemów wymagających natychmiastowej reakcji, której brak przyczynia się do spadku znaczenia GPW i wycofywania się długoterminowych inwestorów.

 

Wzywamy dziś do działań, które uratują przed nieuchronnym upadkiem polski rynek inwestycyjny i porzucenia krótkoterminowych korzyści, przysłaniających faktyczne racje przyszłości naszego kraju.

 

Już 15 października na nowo uformuje się polski Sejm i Senat, a nadzieja na zatrzymanie postępujących patologii leży w rękach przyszłych Parlamentarzystów!

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.