Wzywamy media do zaprzestania zamieszczania reklam propagujących nieprawdę!

Jako fundacja To Co Najważniejsze, w imieniu akcjonariuszy mniejszościowych wystosowaliśmy apel skierowany do mediów oraz Rady Etyki Mediów, wzywając do zatrzymania procederu rozprzestrzeniania  nierzetelnych informacji na temat sytuacji Energa S.A.
 
Publikowane od dłuższego czasu reklamy dotyczące rzekomego przejęcia Energi przez Orlen działają na szkodę zarówno samej spółki Energa S.A., jak i akcjonariuszy, którzy wciąż pozostają jej współwłaścicielami. Informacje dotyczące “fuzji” czy też “przejęcia” nie są zgodne z prawdą i mogą być mylące zarówno dla opinii publicznej, jak i dla potencjalnie zainteresowanych nabyciem akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 
Orlen S.A. posiada aktualnie 90,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a pozostałe 9,08% pozostaje w rękach akcjonariuszy mniejszościowych. Tym samym Orlen stał się podmiotem dominującym, jednak nie może być tu mowy o pełnej własności, którą sugerują sformułowania takie jak “przejęcie” czy “fuzja”.
 
Nie ustajemy w walce o dobro akcjonariuszy, a także samej spółki, dlatego też postanowiliśmy zwrócić uwagę podmiotom publikującym reklamy na fakt, że informacje przekazywane w tak ważnej i specjalistycznej materii powinny być wolne od wszelkich uproszczeń, rzetelne i przede wszystkim – zgodne z prawdą.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.