Walka z Goliatem o prawa akcjonariuszy (wideo)

Nasza walka Dawida z Goliatem o dobro akcjonariuszy trwa już od 3 lat!
W 2022 roku PiS wprowadził przepisy w Ustawie o Ofercie Publicznej, mające umożliwić wywłaszczenie akcjonariuszy mniejszościowych spółek giełdowych. Od samego początku stanęliśmy w obronie praw Polaków i Polek, którzy swoje oszczędności zainwestowali w akcje spółek, które jak się wydawało, miały być bezpieczną inwestycją, w tym przede wszystkim spółki Energa.
 
W ramach wprowadzanych zmian, zrewidowano m.in. sposób ustalania ceny akcji podczas procedury wezwania do sprzedaży. Nowe zasady przewidują, że cena ta ma być uzależniona od ceny rynkowej, nie niższej niż wartość ustalona na podstawie określonego okresu obrotu na rynku regulowanym, wynoszącego 3 i 6 miesięcy. Jeżeli natomiast wolumen obrotu w tym przedziale czasowym wynosiłby mniej niż 1 procent wszystkich akcji spółki, minimalna cena nie może być ustalana poniżej wartości godziwej, którą określa firma audytorska wybrana przez stronę dokonującą wezwania.
 
Wcześniej prezydent zatwierdził nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, która wprowadziła pojęcia grupy spółek, przy jednoczesnym obniżeniu progu przymusowego wezwania na akcje (squeeze-out). W związku z tym akcjonariusz posiadający 90 procent akcji spółki został uprawniony do przymusowego wykupienia pozostałych akcji (wcześniej próg ten wynosił 95 procent, a dla spółek publicznych utrzymano go na tym poziomie). W szczególnych przypadkach, procent ten może być nawet obniżony do 75 procent. W momencie wprowadzenia przepisu, PKN Orlen kontrolował niemal 91 procent akcji Energi.
 
 
Choć nowe przepisy umożliwiły rozbiór Lotosu, dzięki działaniom Fundacji To Co Najważniejsze, udało się zablokować przejęcie Energi. W tej walce otrzymaliśmy wsparcie posłów KO oraz KP, wówczas należących do opozycji, a obecnie znajdujących się w obozie rządzącym, odpowiedzialnym za ważne decyzje w kraju.

Przeciw nadużyciom

Kim jesteśmy?

Za wszystkimi inicjatywami skupionymi wokół projektu Przeciw Nadużyciom od strony formalnej stoi Fundacja To Co Najważniejsze, założona w 2011 roku. 

Co jest istotne – nie powstała ona na potrzeby tych akcji, lecz od lat prężnie realizuje liczne przedsięwzięcia, zwłaszcza te o charakterze prospołecznym i niekomercyjnym. Korzystając z wieloletniego doświadczenia osób, które ją tworzą, toczy batalię przeciw nieprzemyślanym decyzjom, naruszającym interesy każdego z nas.